رد کردن تا محتوای اصلی

در قسمت گزارش تبلیغات چگونه می‌توان بازه‌های زمانی متفاوتی را انتخاب کرد؟ - مرکز آموزش / تبلیغات / آمار و پرداخت - مرکز پشتیبانی آپارات

در قسمت گزارش تبلیغات چگونه می‌توان بازه‌های زمانی متفاوتی را انتخاب کرد؟

بعد از ایجاد تبلیغ و پرداخت هزینه، برای مشاهده آمار و گزارش‌های مربوط به آن در داشبورد اصلی تبلیغات گزینه «آمار» را انتخاب نمایید.


در صفحه آمار مربوط به هر تبلیغ می‌توانید از قسمت مشخص شده تصویر زیر بازه‌های زمانی متفاوتی را برای مشاهده آمار انتخاب نمایید.

در حال حاضر می‌توانید یکی از سه بازه زمانی زیر را انتخاب نمایید:

یک هفته اخیر

یک ماه اخیر 

سه ماه اخیر


مفید بود مفید نبود
صفحه نخست ارسال تیکت