رد کردن تا محتوای اصلی

دیدگاه های هرز - مرکز آموزش / داشبورد / دیدگاه ها - مرکز پشتیبانی آپارات

دیدگاه های هرز

دیدگاه هرز دیدگاهی است که یا تکراری است (مثل: دنبال کردم، دنبالم کن یا کانال من را دنبال کنید و ..) یا شامل کلمات نامناسب می باشد.


نظرات با دو روش به این سربرگ منتقل می شوند

  1. دیدگاه‌های که به دلیل محتوی مشکوک، برای انتشار نیاز به تأیید شما دارند.

  2. دیدگاه هایی که خود شما آنها را هرزنویس می کنید


در پایین هر دیدگاه هرز دو گزینه تایید و حذف وجود دارد که می توانید دیدگاه هرز را تایید یا حذف کنید.

55.jpg


در انتهای هر دیدگاه علامت "سه نقطه" را می توانید مشاهده کنید که با کلیک روی آن سه بخش به شما نمایش داده می شود:

  • گزارش تخلف

اگر نظر ارسال نامناسب است می توانید با کلیک روی این گزینه نظر را گزارش کنید تا همکاران بخش گزارشات آنرا بررسی کنند و اگر گزارش صحیح باشد برای کاربر ارسال کننده گزارش یک خطا ثبت میشود.


  • حذف دیدگاه

اگر می خواهید دیدگاه را حذف کنید فقط کافی است روی این گزینه کلیک کنید تا دیدگاه را حذف کنید.


  • حذف کاربر از لیست هرز

وقتی نظر کاربری را هرزنویس می کنید، هر زمان که کاربر برای شما نظری بگذارد به این بخش منتقل می شود، شما می توانید با کلیک روی این گزینه کاربر را از لیست هرزنویس خود خارج می کنید

در ابتدای هر دیدگاه یک باکس خالی قرار دارد که با انتخاب آن در پایین صفحه سه گزینه ی "تایید و انتشار"، "حذف" و "گزارش تخلف" به شما نمایش داده می شود. که می توانید نظرات را به صورت گروهی با انتخاب آنها تایید، حذف یا گزارش کنید.

57.jpg


برای مدیریت دیدگاه های هرز کانال خود اینجا کلیک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص داشبود آپارات اینجا کلیک کنید.

مفید بود مفید نبود
صفحه نخست ارسال تیکت