رد کردن تا محتوای اصلی

ویدیویی که من مالک آن هستم بدون رضایت من در وب‌سایت آپارات قرار گرفته؛ چطور می‌توانم این مسئله را پیگیری کنم؟ - مرکز آموزش / دیگر موارد / گزارش تخلف - مرکز پشتیبانی آپارات

ویدیویی که من مالک آن هستم بدون رضایت من در وب‌سایت آپارات قرار گرفته؛ چطور می‌توانم این مسئله را پیگیری کنم؟

شما باید مالکیت ویدیو را برای ما ثابت کنید. برای این منظور اگر ویدیوی شما تمام یا بخشی از یک فیلم سینمایی است، لینک ویدیو را همراه با تصویر پروانه نمایش، کارت ملی یا شناسنامه خود برای ما از طریق تیکت ارسال نمایید.


برای ارسال تیکت میتوانید از اینجا اقدام نمایید.در مواردی که اثر شما دارای پروانه نمایش نیست (فیلم کوتاه، کلیپ آموزشی یا تبلیغاتی و...) باید به شیوه‌های دیگری مالکیت خود را برای ما ثابت کنید (برای مثال می‌توانید راش‌های خام ویدیو را برای ما بفرستید یا اگر نام شما در فهرست عوامل تهیه ویدیو ذکرشده، تصویر شناسنامه یا کارت ملی‌تان را برای پیشتیبانی ارسال کنید)

مفید بود مفید نبود
صفحه نخست ارسال تیکت