رد کردن تا محتوای اصلی

امنیت محتوای آپارات کودک چگونه تامین میشود؟ - مرکز آموزش / آپارات کودک - مرکز پشتیبانی آپارات

امنیت محتوای آپارات کودک چگونه تامین میشود؟

هر کدام از ویدیو ها، بر اساس استانداردهای سنی و فرهنگی بر بستر آپارات کودک  قرار گرفته و سپس توسط تعدادی مادر مورد بازبینی قرار میگیرند و در صورت مشاهده ی مفاهیم یا صحنه های نامناسب از سیستم حذف خواهند شد.همچنین اسنفاده از گزینه ی "گزارش تخلف" به عموم مخاطبان این امکان را میدهد که در صورت نامناسب دیدن محتوا، ما را در بهبود امنیت آپارات کودک یاری دهند.

مفید بود مفید نبود

3 نفر از 6 نفر این صفحه را مفید دانسته است

صفحه نخست ارسال تیکت